Home > Lighters > Prometheus > T2

Prometheus T2
Angled / Single Jet Flame
Prometheus T2 Lighter
T2 Sencillo Lighter (Black) T2 Sencillo Lighter (White)
• Angled / Single Jet Flame
• Glossy Lacquer Finish

• Angled / Single Jet Flame
• Glossy Lacquer Finish